Η Μία
Σύντομες ιστορίες στα όρια της φαντασίας & του ρεαλισμού χωρίς (κανονικό) τέλος   Μια φορά σε έναν καιρό στο +yannidakis Με τα χέρια του να τρέμουν προσπάθησε…
Οικογενειακή ευτυχία
Του Leon Tolstoy Μετάφραση: Σταυρούλα Αργυροπούλου Ένα περίτεχνα ρεαλιστικό ψυχολογικό πορτρέτο της συναισθηματικής εξέλιξης μιας γυναίκας, ένα κλασικό έργο του Τολστόι. Η ΜΑΣΑ, μετά το θάνατο…
Τα Ένδεκα Εωθινά Δοξαστικά

Τὰ ἕνδεκα Δοξαστικὰ ἀναλύονται θεολογικῶς καὶ φιλολογικῶς. Ὁ συγγραφέας, ὡς ἱκανὸς γνώστης καὶ τῶν δύο ἐπιστημῶν, μελετᾶ καὶ ἀναλύει τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῶν κειμένων, ἐνῶ τὰ ἐντάσσει μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ κατανοητό, στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο ἀξιοποίησής τους κατὰ τὶς Ἀναστάσιμες Ἀκολουθίες, ἀναδεικνύοντας τὴ διαχρονικὴ μουσική τους ἀξία ἀνάμεσα στὸν τεράστιο ὄγκο τῆς ὑπερχιλιόχρονης ψαλτικῆς δημιουργίας.