Της Μυλιαργούσας

Η δεσποτική αυτή γιορτή έχει πάρει στη λαϊκή παράδοση θέση θεομητορικής, αφού η Παναγία «σαραντίζει», ύστερα από τη λοχεία της. Και η υμνογραφία της ημέρας έχει ατμόσφαιρα «Θεομητορική»