Ανδρέας Ν. Αγγελάκης

Δημοκρατίες των λαών ή “Δημοκρατίες” των ισχυρών;

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο η
Δημοκρατία δυτικού τύπου ακόμη και στο λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο.
Ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών αρχίζει να τίθεται υπό αμφισβήτηση.