Χριστόδουλος Φανουράκης

Άπαξ Ψεύτης Αεί Ψεύτης
     Πολλές φορές, κάποιοι άνθρωποι,υποτιμώντας την νοημοσύνη των συνανθρώπων τους,είναι πεπεισμένοι ότι κάποιοι ,η δεν μπορούν να αφομοιώσουν την αλήθεια, η επειδή θα τους…