Ιωάννης Θ. Παπαδόπουλος

Μοντέρνα τι;
Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία, όσον αφορά το θέμα της τέχνης Πρώτον και κυριότερο, δεν υπάρχει “Μοντέρνα Τέχνη” υπάρχει... “Τέχνη” Η “τέχνη” υπόκειται στον κανόνα…
Ο Επιμένων Τουρκικά
Ένα Συγχαρητήριο Τηλεγράφημα στους Κωνσταντινουπολίτες Έχω επισκεφτεί την Κων/πολη αρκετές φορές, αλλά πρόσφατα την επισκέφτηκα για πρώτη φορά, για επαγγελματικό λόγο. Πρώτη φορά λοιπόν, διαπίστωσα…