Ζαχαρίας Καλοχριστιανάκης

Το Κρητικό Γλωσσικό Ιδίωμα

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο και τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους η γλώσσα συνέχιζε να ακολουθεί την αδιατάρακτη πορεία της. Ο χριστιανικός λόγος δεν βρήκε καμία δυσκολία να επικοινωνήσει με το λαό.

Η συμμετοχή των Παρανύμφων στην Εθνική Αντίσταση

Oι Παράνυμφοι ανέκαθεν συνδεόμενοι με τις Τρεις Εκκλησιές, με τη σχέση μητρόπολης-επινείου, ήταν επόμενο να παίξουν καθοριστικό ρόλο σ’ αυτόν τον αγώνα.