Σοφία Μακράκη

Tο Δέντρο των Χριστουγέννων

Ας γίνει συνείδηση σε όλους μας, το νόημα των Χριστουγέννων! Ας μας γίνει συνείδηση, η βεβαιότητα που μας υποδεικνύουν τα σύμβολα που πλαισιώνουν τη γιορτή των Χριστουγέννων.