Έρευνα

Οι “Τουρκόσποροι”

Οι Έλληνες που ζούσαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας ήταν τα πρώτα θύματα της ανταλλαγής. Υποχρεώθηκαν σε μια μαρτυρική πορεία οκτακοσίων χιλιομέτρων κάτω από τραγικές συνθήκες.

Το Κρητικό Γλωσσικό Ιδίωμα

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο και τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους η γλώσσα συνέχιζε να ακολουθεί την αδιατάρακτη πορεία της. Ο χριστιανικός λόγος δεν βρήκε καμία δυσκολία να επικοινωνήσει με το λαό.