Φιλοσοφία

Το σύμβολο ως μέσον για την κατανόηση της Ιδέας
«Όταν το πνεύμα επιχειρεί την διερεύνηση ενός συμβόλου, οδηγείται σε ιδέες που βρίσκονται πέρ’ από κείνο που μπορεί να συλλάβει, το λογικό μας» Κάρλ Γιούνγκ (« ο…