Ελλάδα

Η Ελλάδα των Αντιθέσεων
Στο δημοσίευμα (πόνημα) που ακολουθεί, σας παρουσιάζω τρία θεωρήματα μου, με τις αποδείξεις τους, τις συνέπειες τους και τις εφαρμογές τους στην ταλαίπωρη την Πατρίδα μας, την…