Ελληνική γλώσσα

Ο Ευαγγελικός λόγος στην καθημερινότητα του λαού
Εν αρχή ην ο λόγος       Ως γνωστόν η γλώσσα του Ευαγγελίου είναι  ελληνική. Όμως η γλώσσα αυτή, γραμμένη πριν από δύο περίπου χιλιάδες χρόνια,…