Κρίση

Ο Επιμένων Τουρκικά
Ένα Συγχαρητήριο Τηλεγράφημα στους Κωνσταντινουπολίτες Έχω επισκεφτεί την Κων/πολη αρκετές φορές, αλλά πρόσφατα την επισκέφτηκα για πρώτη φορά, για επαγγελματικό λόγο. Πρώτη φορά λοιπόν, διαπίστωσα…
Εν Έτει Πριν…
   Αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας μας είναι αποτέλεσμα διεργασιών και στοχεύσεων σαράντα χρόνων πριν. Και το όνομα αυτών ΑΛΛΑΓΗ.…