μοντέρνα τέχνη

Μοντέρνα τι;
Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία, όσον αφορά το θέμα της τέχνης Πρώτον και κυριότερο, δεν υπάρχει “Μοντέρνα Τέχνη” υπάρχει... “Τέχνη” Η “τέχνη” υπόκειται στον κανόνα…